CENTERET FOR MEDITATION OG CHANTING

Donation

Som alle andre foreninger driver vi Centeret via frivilligt arbejde og økonomisk donation fra de studerende. 

Du er velkommen til at støtte centeret enten via seva, uselvisk tjeneste og eller via økonomisk donation.

Seva kan du praktisere i centeret f.eks. før satsang, under satsang og efter i forma af rengøring, madlavning, blomster dekoration, teknik og eller som vært samt mange andre opgaver. Du kan også lave seva derhjemme fra ved f.eks. at planlægge programmer, skrive mails til medlemmer, sidde i bestyrelsen og mange andre opgaver. 

Du inviteres til at bidrage med økonomisk donation ! 

Uselvisk Arbejde og Økonomisk Støtte er naturlige måder at udtrykke taknemlighed for det man modtager via den “spirituelle vej” og af Mestrene.

Donation foregår ved indbetaling af et månedligt beløb til foreningen Centeret for Meditation og Chanting. Som fast, månedlig indbetaler, er du medlem af foreningen og har ret til at komme til Satsang og andre arrangementer. Som medlem har du ligeledes stemmeret ved den årlige generalforsamling.

Det er frivilligt, hvor meget man ønsker at donere til foreningen – dog er minimum-kontingent 100 kr. pr. måned.

Når du overfører penge til Centerets konto, bedes du skrive dit fulde navn, samt donationsbeløbet.

Vore bankoplysninger er: Danske Bank reg.nr. 3156, kontonr. 3156049883

For yderligere informationer og vejledning sms Shree på 25 30 41 10