CENTERET FOR MEDITATION OG CHANTING

Praksisserne

I Centeret for Meditation og Chanting følger vi en spirituel vej, der består af forskellige praksisser, som alle har til formål at lede til en realisering af det indre Højeste Selv. Alle praksisserne er besjælet af Mesterens Nåde og man praktiserer med disciplin og regelmæssighed. Som Studerende kan du vælge de praksisser, der taler mest til dit hjerte. Du både studerer og udøver praksisserne. Der er skrevet mange bøger om disse emner og via disse og mange andre forskellige redskaber, kan du lære at gå i dybden.

De fundamentale praksisser er:

MEDITATION

Det at trække sindet tilbage og blive stille og fordybet i det Indre Selv.

“Når du mediterer, oplyser stilheden af sanserne – Guds nærvær indefra.” Ligegyldigt hvem vi er, hvad vi gør, hvad vi måtte have eller ikke have, har vi alle hver især iboende i os en evne til at meditere. Når denne evne eller “kraft” er tændt via Shaktipat, uddybes meditationen naturligt og leder os til målet om Selvrealisering. Meditation er en praksis, der vender opmærksomheden indad og denne praksis hjælper os, til at optrævle det største mysterium i livet; at vi i menneskelig form også er guddommelige. Når vi stilner sindet i meditation, drages vi, ligesom bier til honning, mod den indre oplevelse af Guds nærvær. At opleve denne sandhed gør, at vor rastløshed ophører, og vi gennemstrømmes af en følelse af vor egen guddommelighed. I Centeret er omgivelserne og atmosfæren optimal til at balancere eller uddybe sin Meditationspraksis.  Når man begynder at mærke og forstå, at Meditationen er en for mennesket naturlig tilstand og at den altid er tilgængelig, selv i dagligdagen og i alle vore aktiviteter, føles Gud tættere på end vores eget åndedræt.

CHANTING

Vi synger hellige mantraer til smukke melodier.

“Glæden ved Chanting udfolder den indre verden”. Når man når et vist punkt, kan almindelige ord ikke længere føre os der hvor vi vil hen. Gennem Chanting bruger vi derfor musik og hellige mantraer, til at indgå i en dialog med det Guddommelige. Chanting er en naturlig måde at tune ind på frekvensen af kærlighed. Chanting kombinerer sang og musik med Mantraer, ord og lyde, der vibrerer på det højeste niveau af bevidsthed. Vibrationerne opstår når man gentager Guds navne eller chanter hellige Sanskrit-tekster. Disse vibrationer har en mærkbar effekt på vort indre væsen. Med sødme stilner Chanting sindet, opløser bekymringer og åbner hjertet. De oplyste Mestre beskriver Chanting som en måde at blive mættet med Guds kærlighed. Chanting giver os direkte adgang til den åndelige verden og det afbalancerer vort subtile energisystem og giver mulighed for dybere Meditation. Chanting udgør en integreret del af praksis i Centeret og til Satsangs.

SEVA – USELVISK TJENESTE

Uselvisk tjeneste/arbejde for Mestrene og/eller de dertil knyttede velgørenhedsorganisationer, er en måde at udtrykke sin taknemmelighed for det, man modtager af Mestrene. Seva udraderer egoet, åbner hjertet og renser sindet. Mange oplever at hvis deres meditationspraksis er gået i stå eller virker tør og kedelig, så udvirker seva mirakler og pludselig er man forbundet med kilden til guddommelig energi og der sker udvikling i ens meditations praksis. Seva praktiserer vi både i centeret men også privat i vores egen dagligdag. Du kan f.eks. øve dig på seva derhjemme, når du gør rent eller vasker op osv. Vælg i hjertet at dedikere dit arbejde til det højeste og gør det til en glædes fuld dynamisk meditation, hvor du gentager mantraet mens du arbejder.

STUDIE AF VISDOMSTEKSTER OG KONTEMPLATION

Vi kender alle de virkninger ord kan have på os. Hvad enten de er positive eller negative – ord fra andre giver genlyd i vort væsen. Når man fokuserer på og engagerer sig i visdomsord, suger man faktisk udtalelser fra de oplyste til sig. Deres ord fører os direkte til vort eget Højere Selv og hæver vort åndelige ståsted. Når vi studerer og kontemplerer lærdommen udvides vor bevidsthed. På den måde tillader vi at visdomsordene former vort liv på en spirituelt ophøjet måde. På denne måde bliver lærdommen vor egen og den hjælper os til at leve vort liv i harmoni med de højeste sandheder. I Centeret, på retreats og hjemme studerer vi kontinuerligt og på den måde integreres visdomsordene som en hjælp til alle praksisserne. Ved at udføre de spirituelle praksisser dagligt, når vore færdigheder dybere og dybere niveauer. Gennem studierne lærer vi at anvende lærdommen i hverdagen.

 DAKSHINA – DONATION – ØKONOMISK STØTTE

DAKSHINA er en af de centrale  praksisser. Man tilbyder penge eller finansielle ressourcer til Mestrene og/eller til velgørende formål knyttet til Mestrene uden forventning om personlig vinding og uden interesse for hvordan midlerne anvendes.

Gudinden Sri Mahalakshmi er forbundet med stråleglans, skønhed, overflod og velstand og det er ofte hende vi tænker på når vi praktiserer Dakshina. Vi øver os på, uselvisk at give med kærlighed og fra hjertet. Og når det lykkedes, er oplevelsen at hun, universet moder, giver 10 fold tilbage igen.

I Centeret støtter vi organisationen PRASAD CHIKITSA (se www.prasadchikitsa.org).

SATSANG

De Studerende mødes for sammen at Chante, Meditere og lytte til visdomsord. SATSANG betyder et møde med sandheden, hvor du dybest set møder dig selv – dit eget indre højeste Selv.

Som regel afholdes satsang indenfor, hvor vi sammen fordyber os i praksisserne. Nogle gange, hvis vejret inviterer til det, så kan satsang foregå ude i naturen. Vi afholder ugentlige satsange onsdage aftener.