CENTERET FOR MEDITATION OG CHANTING

OM CENTERET

Velkommen til Centeret for Meditation og Chanting. Vi er en lille forening der mødes og sammen praktiserer meditation. Vi følger en spirituel vej, der er ledet af oplyste Meditationsmestre (Siddhaer), som viser vejen til vort indre Selv.

Gennem værktøjer som Meditation, Chanting og Kontemplering, samt Nådens kraft, åbner døren til fred og kærlighed sig i dit indre. Når vi chanter (synger mantraer) åbner hjertet sig og vi forberedes til meditation. Centeret for Meditation og Chanting byder på muligheden for at fordybe sig i disse praksisser, for derigennem at nå en tilstand af dyb fred og kærlighed. Denne tilstand er at finde i ethvert menneske.

Gennem disciplin og praktisering af Chanting, Meditation, Yoga og uselvisk tjeneste opleves en tilstand af at blive ét med det indre og ydre univers, ét med Selvet/Altet – ét med det Guddommelige.

Hver onsdag mødes vi til satsang, en slags meditations aften. I løbet af denne aften, som ledes af en vært, chanter vi og lytter til diverse visdomstekster, og vi slutter af med meditation. Første Satsang i måneden går vi lidt dybere med kontemplation over forskellige emner.

Centerets medlemmer har et medlemskab og kontingent er min. 100 kr. pr. måned – man binder sig for ét år ad gangen. Alle pengene fra foreningen går til foreningens virke samt støtte af velgørenheds formål. Alle foreningens medlemmere arbejder gratis ud fra en spirituel tanke om uselvisk tjeneste.

Børn og unge under 18 år, betaler ikke medlemskontigent.

Ønsker man som medlem at invitere nye, interesserede med til Satsang, skal du informere grundigt om Praksisserne og så prøve derhjemme at chante og meditere med vedkommende. Hvis der stadig er interesse, er du velkommen til at tage vedkommende med til satsang.

For alle yderligere spørgsmål vedrørende Centeret og eventuelt medlemskab, er du velkommen til at kontakte Shree via sms på telefonnummer 25 30 41 10.