CENTERET FOR MEDITATION OG CHANTING

Guruen

En Guru er en oplyst Mester, en åndelig lærer. Guruen lever i uafbrudt, konstant identifikation med det Højeste Selv. Mesterens unikke og sjældne kvalitet er hans eller hendes evne til via Shaktipat at vække den åndelige energi, Kundalini, i den søgende. 

Guruen kaldes oftes for “the grace-bestowing power of God”, altså et medie der skænker Guds Nåde.  

Guruen anviser en spirituel vej, med praksiser og så er det op til dig selv om du vil gå den vej eller ej.   

Guruen er mere en funktion og ikke en person.  

Guru består af to ord:  GU betyder mørke og RU betyder lys. Dvs. Guruen er den, som fører dig fra mørket over i lyset. Det kan beskrives med følgende mantra: 

 

ASATO MA SADGAMAYA 

Led mig fra uvidenhed tl kundskab 

TAMASO MA JYOTIRGAMAYA 

Led mig fra mørke til lyset  

MRTYORMA AMRTAMA GAMAYA 

Led mig fra død til udødelighed  

OM  SHANTI  SHANTI  SHANTI 

Om  Fred  Fred  Fred