CENTERET FOR MEDITATION OG CHANTING

Filosofien

SPIRITUEL INDVIELSE

Spirituel indvielse, Shaktipat, ligger i hjertet af den mystiske rejse. Denne indgydelse af energi fra den åndelige mester til den søgende vækker den søgendes egen åndelige kraft, kaldet Kundalini. Shaktipat er beskrevet i yogiske tekster som en indvielse, der aktiverer en indre udfoldelse af bevidsthed, som gradvist fører til højere bevidsthedstilstande. Gennem Mesterens Nåde og de daglige, åndelige praksisser (meditation, bøn, kontemplation, yoga og chanting) forsvinder følelsen af adskillelse fra det Guddommelige.

Kundalini er en energiform, der fører til åndelig vækkelse og evolution i et menneske. Den “sovende” form af denne åndelige energi er symboliseret ved en slange, der oprullet ligger ved bunden af rygsøjlen. Når denne energi vækkes, guides af en oplyst Mester og næres af den søgendes disciplinerede indsats, medfører Kundalinienergien en rensning af sindet og af både det fysiske og det subtile legeme. Dette fører til en permanent oplevelse af vores Guddommelige natur.

Man oplever tilstedeværelsen af Gud indeni og i verden omkring os. Man oplever verden og tilværelsen som et “spil”, der foregår i en højere bevidsthedsform” og som spirituelt søgende anser man indvielsen, Shaktipat, som den største gave.

Vi inviterer dig til selv at nå denne oplevelse.